Is het Zipwall systeem ook geschikt voor onder- of overdruk?

Het Zipwall systeem is zowel voor onder- als overdruk geschikt tot een maximum van 40 Pa.
Zorg wel voor voldoende toevoer van schone lucht, zodat er geen vacuum ontstaat.

0