Gezondheid

Gezonde medewerkers zorgen voor minder ziekteverzuim en hebben een hogere productiviteit.

Stof tot nadenken 
Verbouwen en renoveren betekent veel stof, waarbij vooral het kwartsstof een bedreiging voor de gezondheid vormt. Inmiddels is bekend dat langdurige blootstelling aan fijn stof onder andere luchtwegaandoeningen kan veroorzaken. De kleine vaak niet zichtbare stofdeeltjes zweven door de lucht en kunnen bij inademing uw, maar ook de gezondheid van uw klanten ernstig schaden. Het inademen van kwartshoudend stof kan leiden tot chronische bronchitis, longemfyseem en longontstekingen, maar ook tot hart- en vaataandoeningen. Hoe meer stof er wordt ingeademd, hoe meer schade er kan ontstaan. Het verraderlijke is dat de meeste mensen er in eerste instantie niet eens zoveel van merken en pas op latere leeftijd met de gezondheidsklachten worden geconfronteerd. Een belangrijke reden dus om aandacht te besteden aan het voorkomen van stof in uw omgeving.

Een gezonde werkomgeving
Er is een relatie tussen een goede arbeidsomgeving en een goed bedrijfsresultaat. Onderzoek heeft laten zien dat investeringen in gezondheid en veiligheid leidt tot een beter bedrijfsresultaat en een hogere kans op vervolgopdrachten.

Waarom zijn gezondheid en veiligheid zo belangrijk?

  • Opdrachtgevers kiezen eerder voor bedrijven die goed presteren op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.
  • Gezonde medewerkers zorgen voor minder ziekteverzuim en werken productiever.
  • Het vergroot de motivatie van de medewerkers en hun betrokkenheid bij het bedrijf.
  • Bedrijfskosten zoals verzekeringspremies en bedrijfsverstoringen worden gereduceerd.
  • Het voldoet aan de verwachtingen van klanten en helpt deze zelfs te overtreffen.
0