Veiligheid

Investeren in arbeidsomstandigheden loont. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat elke in preventie geïnvesteerde euro na twee jaar 2½ euro oplevert door verzuimdaling en stijging van de productiviteit.

Wettelijke regelgeving
Volgens de wettelijke regelgeving zoals bijvoorbeeld in de Arbo-wet beschreven is de werkgever verplicht te zorgen voor de veiligheid van de medewerkers. De werkgever investeert in voorlichting en training, zorgt voor RI&E en stelt PBM’s ter beschikking. Toch blijft veiligheid ook primair een taak van iedere werknemer. Hij moet onveilige situaties herkennen en aanpakken!

Financiële gevolgen
De financiële gevolgen van een bedrijfsongeval kunnen behoorlijk oplopen en zelfs leiden tot een vroegtijdig einde van bedrijfsactiviteiten. Daarom kunnen veel zelfstandig ondernemers zoals b.v. ZZP’ers zich een bedrijfsongeval niet permitteren, want de inkomsten vallen meteen weg. Maar ook ziektekostenpremies worden voor een aannemer onbetaalbaar bij bedrijfsongevallen die voorkomen hadden kunnen worden. En dan hebben we het nog niet over de trend om alle kosten bij een ongeval te verhalen op de werkgever als er sprake is van bedrijfsongeval.

Een opgeruimde werkplek
Rommel en troep zijn ongevalveroorzaker nummer 1 op de werkvloer. Het zorgt voor een onveilige werkomgeving, waarin u minder efficiënt werkt. Een opgeruimde werkplek straalt daarentegen professionaliteit uit, draagt bij aan een veilige werkomgeving, zorgt dat u het overzicht behoudt en spaart tijd.

Voorkomen is beter dan…
Als u in uw omgeving een ongeval heeft meegemaakt, moet u eens nagaan of dit door een veilige manier van werken voorkomen had kunnen worden. Met name bij renovaties en verbouwingen is dat het geval, omdat in bestaande woningen niet alle situaties voorspelbaar zijn. Een goede voorbereiding en een zorgvuldige manier van werken betalen zich op de lange termijn altijd terug. De tijd en het geld die u besteedt aan het neerleggen van een antislipvloer, het bouwen van een stofwand of de aanschaf van een luchtzuiveringssysteem, weegt altijd op tegen de nadelen van het risico uit te glijden, te vallen of uw luchtwegen met kwartsstof te beschadigen. Zorg dus voor een veilige werkomgeving!

0